Tillbaka till Välkommen till Kyrkan i byn

Hållbarhetspolicy – Equmeniakyrkan och Equmenia Fagerås

Programförklaring

Vår tro

Vi i Equmeniakyrkan Fagerås tror att världen och allt den rymmer är skapad av Gud – allt liv, alla växter, alla djur, vårt hem jorden och universum. Människan är en del av skapelsen, en del av helheten som är allt liv. Bibeln berättar att vi människor fick som uppdrag att vårda jorden och allt som lever. Vi har ett unikt ansvar för skapelsen, där vi får vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Vår ambition

  • Vi vill vara med i omställningen till en hållbar värld där vi värnar skapelsen och våra medmänniskor och arbetar för en rättvis värld.
  • Vi vill motverka den globala klimatkrisen och hushålla med naturens resurser.
  • Vi vill främja den biologiska mångfalden och minska förorening av vatten, mark och luft.
  • Vi vill försonas med vår historia där vi överutnyttjat jordens resurser och uppmuntra till ett mer hållbart sätt att leva.
  • Vi vill inte längre låna av våra barn och barnbarns resurser.
  • Vi vill som gemenskap och i våra enskilda liv, vara en röst i samhället och aktivt delta i arbetet för en omställning till en hållbar värld. I stor medvetenhet om klimatkrisens allvar vill vi måla positiva framtidsbilder av ett samhälle i samklang med Guds skapelse.
  • Konkreta handlingar i vår vardag är del av det gemensamma arbetet för att nå dessa mål. Exempel är att minska utsläppen av växthusgaser, minska konsumtion som tär på jordens resurser och göra medvetna val när vi delar måltider.

Vårt bidrag  

Equmeniakyrkan i Fagerås är en del i ett riksomfattande nätverk som heter Grön Kyrka där vi lär och inspireras av varandra. Tillsammans blir vi visare och modigare. Efter församlingens förutsättningar agerar vi för en bättre miljö och klimat. Vi arrangerar temagudstjänster, samtalskvällar och andra mötesplatser för att synliggöra och inspirera genom kunskap. Vi gör medvetna val av livsmedel, energi och förbrukningsvaror för att minska de ekologiska fotavtrycken. I ”Handlingsplan för hållbarhet” konkretiseras denna policy i aktuella åtgärder och aktiviteter.

Handlingsplan för Grön kyrka Fagerås

Här hittar du vår handlingsplan: Handlingsplan för Grön kyrka Fagerås

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/hallbarhetspolicy/