Tillbaka till Välkommen till Kyrkan i byn

Historik

Vår församling bildades 1866. Under många år var den en del av Svenska missionskyrkan (SMK) . Detta samfund hade sin grund i den folkrörelse som på 1800-talet uppstod i ett Sverige i social och andlig misär. Människor möttes av utmaningen att förändra sitt liv och ur detta föddes arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen.

Svenska missionskyrkan är nu en del av det nya samfundet Equmeniakyrkan och 2016 bytte vår församling namn från Frykeruds missionsförsamling till Equmeniakyrkan Fagerås.

Församlingarna i Equmeniakyrkan är självständiga i förhållande till varandra, beslutar själva i alla viktiga frågor, men är förenade i arbetet för Guds rike i vårt land och i de länder där vi bedriver mission.

Vi i Equmeniakyrkan Fagerås vill vara en öppen kyrka dit du kan komma och gå som du vill. Vi förmedlar Guds ord och Guds erbjudande till dig. Du kan själv ta ställning till den kristna tron.

Församlingen barn- och ungdomsarbete bedrivs av Equmenia Fagerås som är en del av ungdomsförbundet Equmenia.

 

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/historik/