Tillbaka till Vilka är vi

Välkommen till Kyrkan i byn

Equmeniakyrkan Fagerås vill vara ”Kyrkan i byn”, en öppen kyrka och en mötesplats för alla åldrar. Alla är välkomna till våra gudstjänster och andra samlingar.

Vi är en del av trossamfundet Equmeniakyrkan och en del av den världsvida kristna kyrkan.

Här hittar du vårt församlingsblad, Församlingsnytt.

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/

Equmenia Fagerås

Equmenia Fagerås är en förening som har hand om församlingens ungdomsverksamhet. Vi har som motto att ”hos oss behöver ingen sitta på avbytarbänken” Equmenia Fagerås, en del av Equmenia. Equmenia Fagerås styrelse består av Anders Ekberg, ordförande Anna Fager Vivi Eriksson Tobias Gustafsson Klara Ekberg Sebastian Torstensson, ersättare Adjungerade Helena Fhager, kaplan & församlingens representant

Församlingens styrelse

Ordinarie C-G Salomonsson, ordförande Lars-Olov Frykenberger, sekreterare Kerstin Wallin, kassör Mats Johansson Ammi Näsman Mari Torstensson Ersättare Vakant Adjungerade Helena Fhager, pastor och församlingsföreståndare Kent Wallin, ekonomiansvarig Maria Johansson, vice församlingsföreståndare

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst tillsammans ungefär 3 söndagar i månaden. För det mesta är vi i Equmeniakyrkan Fagerås men tiden varierar. Ofta är gudstjänsten klockan 11.00 under vinterhalvåret men ibland kan den vara på eftermiddagen istället. På sommarhalvåret börjar den ofta klockan 10.00 men ibland klockan 16.00 eller till och med klockan 18.00. Titta i vår …

Historik

Vår församling bildades 1866. Under många år var den en del av Svenska missionskyrkan (SMK) . Detta samfund hade sin grund i den folkrörelse som på 1800-talet uppstod i ett Sverige i social och andlig misär. Människor möttes av utmaningen att förändra sitt liv och ur detta föddes arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Svenska missionskyrkan är …

Miljöpolicy

Guds skapelse är vår gemensamma livsmiljö. Allt levande -människor, djur och växter- hör samman i en enda gudomlig livsväv. Vår tro är att Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden frambringar, återskapar och uppehåller det goda livet. Gud har gett människan uppdraget att vara förvaltare av jorden, vilket innebär ansvar för allt levande. Kyrkans ansvarstagande …

Minnesfond

När du vill hedra någon som avlidit eller framföra dina kondoleanser kan du göra det genom att lämna ett bidrag till vår minnesfond. Fondens pengar används främst till att dela ut blommor till äldre personer i vår bygd vid jul och påsk. En del används också för att finansiera den ungdomsledare som vår församling har …

Stöd vår verksamhet

Församlingens verksamhet finansieras till stor del av frivilliga gåvor. Inga krav ställs på församlingsmedlemmar eller andra utan alla bidrag ges frivilligt och efter egen önskan och förmåga. Vill du vara med och stödja vår verksamhet? Det finns flera sätt att ge ett ekonomiskt bidrag till församlingens verksamhet. Ett sätt är att själv sätta in sitt …

Vår tro

Vi tror på Gud som älskar och älskar och älskar, som skapat världen och som fortsätter att skapa. Vi tror på Jesus som är starkare än döden och som befriar och ger upprättelse. Vi tror på den Heliga Anden som ger liv, kraft, tröstar och hjälper oss att tolka Bibeln, som är grunden för vår …

Vår uppgift

Vi tror att mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Församlingens uppgift är att göra Jesus känd och trodd. Det gör vi på många olika sätt, bland annat genom att fira gudstjänst, ha barn- och ungdomsverksamhet, ha onsdagsträffar för daglediga, ha bibelsamtal, bjuda på smörgåsar på RIA och allt det andra vi …

Vara eller bli medlem

Vill du på ett tydligt sätt  visa att du vill ha med Gud att göra? Att du vill tro på Jesus och lära känna honom mer? Att du vill vara en del av den gemenskap som firar gudstjänst och bedriver verksamhet i Equmeniakyrkan Fagerås? Då får du gärna bli medlem församlingen! Vill du ha mer information om …

Våra lokaler

Vår kyrka ligger ”mitt i byn” i Fagerås. Den består av en kyrkolokal, serveringslokal och lokaler för barn och ungdomsverksamhet som till viss del ligger i källarplan. Tillgänglighet Kyrkan är delvis tillgänglighetsanpassad. Huvudentrén har ramp och i foajén finns handikapptoalett. Kyrkolokalen är utrustad med hörselslinga. Utemiljö Strax intill vår kyrka finns en stor gräsyta för …