Tillbaka till Vilka är vi

Välkommen till Kyrkan i byn

Equmeniakyrkan Fagerås vill vara ”Kyrkan i byn”, en öppen kyrka och en mötesplats för alla åldrar. Alla är välkomna till våra gudstjänster och andra samlingar.

Vi är en del av trossamfundet Equmeniakyrkan och en del av den världsvida kristna kyrkan.

Här hittar du vårt församlingsblad, Församlingsnytt.

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/

Equmenia Fagerås

Equmenia Fagerås är en förening som har hand om församlingens ungdomsverksamhet. Vi har som motto att ”hos oss behöver ingen sitta på avbytarbänken” Equmenia Fagerås, en del av Equmenia. Equmenia Fagerås styrelse består av Anders Ekberg, ordförande Anna Fager Klara Ekberg Adjungerade

Församlingens styrelse

Ordinarie Maria Johansson, ordförande Monica Gundahl, vice ordförande Lars-Olov Frykenberger, sekreterare Kerstin Wallin, kassör Mats Johansson Ammi Näsman K-G Eriksson Ersättare Lars Berglund Adjungerade Kent Wallin, ekonomiansvarig Rakel Salomonsson, vice församlingsföreståndare

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst tillsammans ungefär 3 söndagar i månaden. För det mesta är vi i Equmeniakyrkan Fagerås men tiden varierar över året.  Under vinterhalvåret börjar den oftast kl 11.00 och på sommarhalvåret kl 10.00 men ibland kan den vara på eftermiddagen istället. Titta i vår kalender för mer information om tid och plats. Efter gudstjänsten …

Hållbarhetspolicy – Equmeniakyrkan och Equmenia Fagerås

Programförklaring Vår tro Vi i Equmeniakyrkan Fagerås tror att världen och allt den rymmer är skapad av Gud – allt liv, alla växter, alla djur, vårt hem jorden och universum. Människan är en del av skapelsen, en del av helheten som är allt liv. Bibeln berättar att vi människor fick som uppdrag att vårda jorden …

Historik

Vår församling bildades 1866. Under många år var den en del av Svenska missionskyrkan (SMK) . Detta samfund hade sin grund i den folkrörelse som på 1800-talet uppstod i ett Sverige i social och andlig misär. Människor möttes av utmaningen att förändra sitt liv och ur detta föddes arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Svenska missionskyrkan är …

Minnesfond

När du vill hedra någon som avlidit eller framföra dina kondoleanser kan du göra det genom att lämna ett bidrag till vår minnesfond. Fondens pengar används främst till att dela ut blommor till äldre personer i vår bygd vid jul och påsk. Kontakt Britt Eriksson, tel 070-679 08 00 Kerstin Wallin tel 073-829 40 20 …

Stöd vår verksamhet

Församlingens verksamhet finansieras till stor del av frivilliga gåvor. Inga krav ställs på församlingsmedlemmar eller andra utan alla bidrag ges frivilligt och efter egen önskan och förmåga. Vill du vara med och stödja vår verksamhet? Det finns flera sätt att ge ett ekonomiskt bidrag till församlingens verksamhet. Ett sätt är att själv sätta in sitt …

Vår tro

Vi tror på Gud som älskar och älskar och älskar, som skapat världen och som fortsätter att skapa. Vi tror på Jesus som är starkare än döden och som befriar och ger upprättelse. Vi tror på den Heliga Anden som ger liv, kraft, tröstar och hjälper oss att tolka Bibeln, som är grunden för vår …

Vår uppgift

Vi tror att mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Församlingens uppgift är att göra Jesus känd och trodd. Det gör vi på många olika sätt, bland annat genom att fira gudstjänst, ha barn- och ungdomsverksamhet, ha onsdagsträffar för daglediga, ha bibelsamtal, bjuda på smörgåsar på RIA och allt det andra vi …

Vara eller bli medlem

Vill du på ett tydligt sätt  visa att du vill ha med Gud att göra? Att du vill tro på Jesus och lära känna honom mer? Att du vill vara en del av den gemenskap som firar gudstjänst och bedriver verksamhet i Equmeniakyrkan Fagerås? Då får du gärna bli medlem församlingen! Vill du ha mer information om …

Våra lokaler

Vår kyrka ligger ”mitt i byn” i Fagerås. Den består av en kyrkolokal, serveringslokal och lokaler för barn och ungdomsverksamhet. Tillgänglighet Kyrkan är delvis tillgänglighetsanpassad. Huvudentrén har ramp och i foajén finns handikapptoalett. Kyrkolokalen är utrustad med hörselslinga. Utemiljö Strax intill vår kyrka finns en stor gräsyta för lek och aktiviteter.