Tillbaka till Välkommen till Kyrkan i byn

Minnesfond

När du vill hedra någon som avlidit eller framföra dina kondoleanser kan du göra det genom att lämna ett bidrag till vår minnesfond. Fondens pengar används främst till att dela ut blommor till äldre personer i vår bygd vid jul och påsk. En del används också för att finansiera den ungdomsledare som vår församling har anställd.

Kontakt

Britt Eriksson, tel 0554-180 80
Kerstin Wallin tel 0554-170 23
Ulla Evertsson tel 0554- 250 06

Vill du betala genom bank- eller postgiro?

Sätt in ditt bidrag på postgiro 34 33 83-6 eller bankgiro 5986-9776. Ange att bidraget avser en minnesgåva och vem den avser. Kontakta också någon av ovanstående personer.

 

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/minnesfond/