Tillbaka till Välkommen till Kyrkan i byn

Minnesfond

När du vill hedra någon som avlidit eller framföra dina kondoleanser kan du göra det genom att lämna ett bidrag till vår minnesfond. Fondens pengar används främst till att dela ut blommor till äldre personer i vår bygd vid jul och påsk.

Kontakt

Britt Eriksson, tel 070-679 08 00
Kerstin Wallin tel 073-829 40 20

Vill du betala genom bank- eller postgiro?

Sätt in ditt bidrag på postgiro 34 33 83-6 eller bankgiro 5986-9776. Ange att bidraget avser en minnesgåva och vem den avser. Kontakta också någon av ovanstående personer.

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/minnesfond/