Tillbaka till Vår verksamhet

Medlemsavgift för Equmenia

Equmenia Fagerås finansieras till stor del av frivilliga bidrag men eftersom Equmenia är en förening som får kommunalt föreningsbidrag krävs att Equmenia tar ut en medlemsavgift. Medlemsavgiften ger dig även en olycksfallsförsäkring som gäller under aktiviteterna samt på resan till och från aktiviteterna.

Försäkringen avser i första hand olyckor som leder till kroppsskada. I samband med en sådan olycka finns även ett tillägg för glasögon och kläder. Observera att det rör sig om en olycksfallsförsäkring. Kostnader för kläder som förstörts i verksamheten, förlorat bagage eller sjukdom ersätts exempelvis inte.

Medlemsavgift per kalenderår
Barn 150 kr
Vuxen 250 kr
Familj 400 kr

Betala medlemsavgift

Du kan betala medlemsavgiften på olika sätt; via postgiro, kontant eller med betalkort i kyrkan. Välj det sätt som passar dig bäst.

Postgironumret är 44 34 59-3. Vid betalning via postgiro är det viktigt att du uppger namn, adress och födelsenummer på samtliga som betalningen avser.

Equmenia Fagerås kassör är K-G Eriksson

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/var-verksamhet/medlemsavgift/