Tillbaka till Välkommen till Kyrkan i byn

Stöd vår verksamhet

Församlingens verksamhet finansieras till stor del av frivilliga gåvor. Inga krav ställs på församlingsmedlemmar eller andra utan alla bidrag ges frivilligt och efter egen önskan och förmåga.

Vill du vara med och stödja vår verksamhet?

Det finns flera sätt att ge ett ekonomiskt bidrag till församlingens verksamhet. Ett sätt är att själv sätta in sitt bidrag på församlingens bank- eller postgiro. Det är också möjligt att låta den kyrkoavgift som betalas via skattsedeln gå till denna församling.

Ett annat sätt att bidra till vår verksamhet är att handla på auktioner och försäljningar.

Församlingens postgiro/bankgiro

Postgiro 34 33 83-6
Bankgiro 5986-9776

Församlingens kassör är Kerstin Wallin.

Equmenia Fagerås postgiro/bankgiro

Postgiro 44 34 59-3
Bankgiro 5802-6543

Equmenia Fagerås kassör är K-G Eriksson.

[donorwall]

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/donation-wall/