Vår verksamhet

Equmeniakyrkan Fagerås och Equmenia Fagerås erbjuder verksamhet för alla åldrar, allt från spädbarn till 100-åringar. Hos oss behöver ingen sitta på avbytarbänken!

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/var-verksamhet/

Medlemsavgift för Equmenia

Equmenia Fagerås finansieras till stor del av frivilliga bidrag men eftersom Equmenia är en förening som får kommunalt föreningsbidrag krävs att Equmenia tar ut en medlemsavgift. Medlemsavgiften ger dig även en olycksfallsförsäkring som gäller under aktiviteterna samt på resan till och från aktiviteterna. Försäkringen avser i första hand olyckor som leder till kroppsskada. I samband …