Välkommen på årsmöte för Equmenia Fagerås

Equmenia Fagerås bjuder in till digitalt årsmöte fredagen den 5 februari. Alla är välkomna och du som är medlem har även rösträtt.

Årsmöteshandlingar:
årsmöte -21
Verksamhetsberättelse equmenia 2020
Resultatrapport2020
Balansrapport2020
Revisionsberättelse:


 

 

 

Årsmötet kommer att hållas via Teams på följande länk:

Klicka här för att delta i mötet.

Läs mer | Mötesalternativ

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/uncategorized/valkommen-pa-arsmote-for-equmenia-fageras/