Tillbaka till Välkommen till Kyrkan i byn

Miljöpolicy

Guds skapelse är vår gemensamma livsmiljö. Allt levande -människor, djur och växter- hör samman i en enda gudomlig livsväv.

Vår tro är att Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden frambringar, återskapar och uppehåller det goda livet. Gud har gett människan uppdraget att vara förvaltare av jorden, vilket innebär ansvar för allt levande. Kyrkans ansvarstagande för miljön är ett viktigt uttryck för vår tro.

Gud, när du andas över vår jord
förnyas den, dess ansikte lyser.
Då gläder sig alla markens djur
och källorna rinner opp bland bergen.

O Gud, du andas över vår jord.
Djupt i vårt inre skälver ljuset,
skapandets Ande.
(PS 523:1)

106 steg mot en renare skapelse


Vi vill främja:

1 Utomhusytor
1.1 Kompostering av växtavfall.
1.2 Användande av ekologiska gödslingsalternativ.
1.3 Ekologisk bekämpning av ogräs exv. flambränning i st.f. konv. kemisk beh.
1.4 Prov av alternativa former av trädgårds / markskötsel.
1.5 Regelbunden maskinservice.
1.6 Kontroll av tändinställning på maskiner regelbundet.
1.7 Användande av miljöanpassade drivmedel och smörjoljor.
1.8 Användande av eldriven maskinutrustning i största möjliga utsträckning.
1.9 Utbyte av existerande maskinpark mot eldriven dito.
1.10 Medveten kemikalieanvändning. ( Inga aromatiska eller klorerade lösningsmedel etc.).
1.11 Användande av miljöanpassade färger, dvs inga alkydolje-/lackfärger med lacknaftabas.
1.12 Uppsamling av allt miljöfarligt avfall till kommunala depåer. (Lösningsmedel etc.).

2 Expeditioner
2.1 Användande av klorfria papperssorter i alla pappersprodukter.
2.2 Dubbelsidig kopiering.
2.3 Reducerande av pappersanvändningen.
2.4 Pappersåtervinning.
2.5 Användande av miljöanpassade lim.
2.6 Användande av miljöanpassade korrekturlacker.
2.7 Användande av miljöanpassade rengöringsmedel.
2.8 Användande av miljöanpassade spritpennor, eller hellre vattenbaserade dito.
2.9 Bortrensning av onödiga kem.- Tekn. specialprodukter.
2.10 Användande av miljöanpassade kontorsmateriel; pennor (stiftpenna), tejp, etc.
2.11 Returhantering av färgpatroner och toner- behållare i kopieringsmaskiner och skrivare.
2.12 Nekande av direktreklam.
2.13 Inköp av miljöanpassade batterier och insamlande av icke miljöanpassade dylika.
2.14 Användande av miljövänliga lysrör och insamlande av trasiga dylika till miljöstation.

 

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/miljopolicy/