Vi söker ny pastor

Är du vår nästa pastor? Vill du tillsammans med oss göra Jesus Kristus känd och trodd i vår bygd? Equmeniakyrkan Fagerås söker pastor och församlings- föreståndare på 75-100%.

Fagerås är ett samhälle i Kils kommun, Värmland med drygt 450 innevånare. Equmeniakyrkan Fagerås har drygt 70 medlemmar och ett aktivt barn och ungdomsarbete genom Equmenia Fagerås. Församlingen har ett stort kontaktnät i bygden och vi jobbar aktivt för att hålla trösklarna låga.

Equmeniakyrkan Fagerås består av människor i alla åldrar. Du kommer att träffa mormor och farfar, vuxna och barn. Vi har nyligen beslutat att fokusera på barnfamiljer. Därför tror vi att detta bör ligga dig varmt om hjärtat.

I vår församling jobbar vi tillsammans med att utveckla och planera våra gudstjänster genom våra gudstjänstgrupper. Dessa grupper kan också få fungera som den lilla gruppen där vi får dela tro och liv.

Hos oss kommer du att träffa människor i olika typer av verksamheter. Det kan vara Våffelcafé, Stick- och pratcafé, bibelsamtalsgrupp, Grön kyrka-grupp, gospelkören, scout, familjescout med mera.

Församlingen har ett aktivt samhällsengagemang med bland annat flyktingarbete och politisk utfrågning inför varje val. Vi vill vara kyrkan i/för/med byn, vi vill göra skillnad! Som en följd av vårt utåtriktade arbete har vi självklart också samarbete med andra föreningar och församlingar i bygden. Några exempel på dessa samarbeten är:
• bibeläventyr i skolorna genom Frykeruds ekumeniska råd.
• Gospelfestival i Fagerås som vi sedan drygt tio år arrangerar tillsammans
med 12 andra föreningar i bygden.
• flera arrangemang tillsammans med Fagerås byalag.
• ett stort samarbete och många gemensamma gudstjänster med Frykeruds församling (Svenska kyrkan).

I vår församling blir du en pusselbit i vårt team. Visserligen blir du vår ende anställde men vi jobbar väldigt tydligt tillsammans. Vi brukar säga att vår församling fungerar även utan pastor, men att pastorn självklart är en viktig resurs/katalysator i vår gemensamma resa framåt. Tillsammans för Jesus och Fagerås!

Lite övriga fakta:

Fagerås ligger mellan Karlstad och Arvika med mycket bra pendlingsmöjligheter från Fagerås resecentrum, där alla värmlandtrafiks tåg stannar och där fem busslinjer angör. I Fagerås finns det förskola och skola F-6. Bygden är präglad av föreningsliv, där många personer återfinns i flera sammanhang.

Vi ser fram emot att du hör av dig! Ring för mer information:

C-G Salomonsson, ordförande Equmeniakyrkan Fagerås 0723-152605
Anders Ekberg, ordförande Equmenia Fagerås 0702-712086

Du hittar även mer information på vår Facebooksida samt vår Youtube-kanal (sök Equmeniakyrkan Fagerås).

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vi-soker-ny-pastor/